PLØJNING

Pløjning udføres, når der skal nedgraves forsyningskabler og ledninger i rabatter, langs veje eller på arealer, hvor der er åbent areal og forholdene tillader pløjning.

Der kan pløjes i de almindelige kabeldybder fra 40 cm til 150 cm. Dækbånd lægges over kabler og ledninger i samme arbejdsgang, som der pløjes.

Søren Knudsen A/S råder over 8 kabelplove, som kan pløje op til en diameter på 100 mm.

Vibrationsplov – Mini

Vibrationsplov

Slæbeplov

Kabelplov