styr på kvaliteten

TIL TIDEN

Hos Søren Knudsen A/S lægger vi afgørende vægt på kvalitet, og at vores kunder oplever kvaliteten i det udførte arbejde. Derfor har vi opbygget et samlet kvalitetsstyringssystem, der følger alle relevante krav i love, brancheregler og certificeringer. Vi er med i Dansk Byggeri samt NO DIG-kontrolordningen for styret boring og gennempresning.

Vores arbejde med kvalitetsstyring er integreret i processer og arbejdsmetoder, som afspejler sig i en høj kundetilfredshed. Vores kvalitetssikring er en løbende indsats, hvor alle medarbejdere deltager og gennemfører lovpligtige uddannelser, kurser og anden relevant oplæring. Alle medarbejdere har via tablets adgang til vores interne sagsstyringssystem.

VORES KVALITETSSIKRING ER EN LØBENDE INDSATS, HVOR ALLE MEDARBEJDERE DELTAGER

Godt arbejdsmiljø

GIVER GOD ENERGI

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan levere arbejde i høj kvalitet. Vi har derfor skabt en arbejdsmiljø­organisation, der sørger for sikkerhed på arbejdspladsen og skaber gode rammer om trivslen, bl.a. gennem trivselsundersøgelser. Det er vigtigt for os, at vi altid lever op til gældende arbejdsmiljølov, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Et andet fokuspunkt hos os er, at vi ønsker at have en god dialog med medarbejderne. Vi lytter til vores medarbejderes ønsker og behov, så vi hele tiden udvikler vores arbejdsplads. Samtidig sørger vi for løbende at kommunikere om relevante emner til alle ansatte.

...OG GOD ENERGI GIVER
LYST TIL AT GRAVE...

DIN SIKKERHED

DIN GARANTI FOR TRYG OG SIKKER HÅNDTERING

Vi er medlem
af følgende
brancheforeninger