Fjernvarme

ER FREMTIDEN

Fjernvarme er kritisk infrastruktur og en vigtig del af fremtidens forsyning. Derfor lægger vi afgørende vægt på leveringssikkerhed, stabilitet, kvalitet og tillid.

Vi er din professionelle samarbejdspartner, når det gælder fremtidens fjernvarmeforsyning, og vi byder ind med erfaring, en omfattende maskinpark, et godt arbejdsmiljø samt et tæt samarbejde i projektforløbet.

Hos Søren Knudsen A/S har vi stor erfaring med etablering, udbygning og renovering af fjernvarmeforsyning samt konvertering fra gas til fjernvarme.

Vi etablerer hoved­forsyningsledninger og stikledninger til både nye udstykninger og eksisterende bygninger. Vi tilbyder også vedligehold af forsynings­ledninger, og med vores vagtordning kan vi kontaktes døgnet rundt ved akutte fejl og skader.

fremtiden handler i høj grad om at optimere energiforsyningen og sænke energiforbruget

200 dedikerede medarbejdere
som sikrer stabilitet og
stort know how

Kvalitet og

PUNKTLIGHED

Ved opstart af et nyt projekt, forbereder og planlægger vi omhyggeligt, for at komme godt og sikkert fra start.

Vi har stort fokus på et konstruktivt samarbejde med vores kunder, og vi tager i hele projektforløbet mest muligt hensyn til omgivelserne omkring arbejds­området.

Vores projektledere på fjernvarmeprojekter har stor erfaring med både at planlægge, organisere og styre projekter. Det er med til at sikre tryghed og kvalitet i hele projektforløbet.

Vi udfører løbende kvalitetskontrol af det udførte arbejde, og vi aftaler inden projektets opstart i hvilket omfang og format vores kunder ønsker dokumen­ta­tionen.

Vi opdaterer naturligvis løbende vore kunder i forhold til fremdrift og generel status på projektet.

Vores projektstyringssystem sikrer, at alle relevante sagsdokumenter er let tilgængelige, for både kunden og de medarbejdere, der er tilknyttet projektet.

 

Erfaring og løbende kommunikation gør forskellen

Projektlederne og medarbejderne, der er tilknyttet projektet, gennemgår løbende nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Projektlederne hos Søren Knudsen A/S har et tæt samarbejde, og er dagligt i dialog, så vores projekter forløber så smidigt som muligt. Vi kan derfor, med kort varsel, tilpasse ressourcerne til det aktuelle projekt.

En bred og moderne maskinpark sikrer, at vi har materiel, der matcher det enkelte projekt.

Vi tilstræber altid, at der løbende ryddes op og reetableres på arbejdsstederne, så vi er til mindst mulig gene for projektets omgivelser.

Vi sætter en stor dyd i at udføre og følge et projekt i mål. Derfor har vi gennem årene avanceret og udvidet med afdelinger, så vi dækker hele projektet – lige fra projektopstart til digital indmåling.

Søren Knudsen a/s’ kvalitetsarbejde er integreret i vores processer og arbejdsmetoder, og er kendetegnet ved, at vi tilstræber kvalitet og kunde­tilfredshed. Enkelthed, løbende forbedringer og erfaringsudveksling er nøgleord i Søren Knudsen a/s’ arbejde med kvalitet.

Fokus på høj
kvalitet i hele
leverancen

Gode kunder

GENNEM MANGE ÅR

Jysk Energi

Mangeårigt samarbejde på etablering af fibernet og elforsyning samt andre entreprenøropgaver.

N1

Rammeaftale på etablering af elforsyning samt styrede boringer.

Norlys

Rammeaftale på etablering af fibernet.

MES

Mangeårigt samarbejde på etablering af fibernet og elforsyning samt andre entreprenøropgaver.

Ringkøbing Skjern Forsyning

Mangeårigt samarbejde på el- og vandledningsprojekter.

Herning Vand

Samarbejde på vandledningsarbejde, styrede boringer m.m.

RAH

Mangeårigt samarbejde indenfor etablering af elforsyning primært på høj- og lavspændingsprojekter.

Give Fjernvarme

Samarbejde vedrørende etablering af fjernvarmenet.

Vamdrup Fjernvarme

Samarbejde vedrørende etablering af fjernvarmenet.

Strukton

Samarbejde vedrørende styrede boringer på Banedanmarks arealer.

Energi Ikast

Samarbejde vedrørende etablering af elkabler.

Altid fokus på
detaljerne

DIN SIKKERHED

DIN GARANTI FOR TRYK OG SIKKER HÅNDTERING

Vi er medlem
af følgende
brancheforeninger