MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

I PRAKSIS

Miljøhensyn er et fælles ansvar, som alle skal bidrage til. Hos Søren Knudsen A/S nøjes vi ikke med at over­holde alle love og regler på miljø­området – vi går videre! Alle medarbejdere på tværs af organisationen har fokus på at minimere energiforbruget, undgå materialespild og agere miljø­ansvarligt i alle projekter.

I de senere år har vi særligt arbejdet på at mind­ske miljøaftrykket fra flere af vores maskiner, sådan at de er så energioptimerede, skånsomme og effektive som muligt. De efterlader et minimum af spor i landskabet, og den løbende opdatering af maskinparken sikrer, at vi mindsker CO2-aftrykket og nedbringer udled­ningen af miljøskadelige stoffer.

En række øvrige tiltag hos Søren Knudsen A/S bidrager også til at skåne miljøet:

  • Vi benytter så vidt muligt NO DIG-metoder, f.eks. underboring frem for opgravning, da det er mere skånsomt for miljøet og omgivelserne
  • Vi planlægger projekter med mindst mulig kørsel for at spare brændstof
  • Vi vælger bæredygtigt, når det gælder materialer og maskiner
  • På vores interne værksted reparerer vi defekt materiel og undgår dermed flere nyanskaffelser
  • Vi har fokus på substitution af produkter, der inde­holder kemikalier, og vi sorterer både affald og materialer

VI ARBEJDER MÅLRETTET
PÅ AT NEDBRINGE
CO2-AFTRYKKET

REDUCERET MATERIALEFORBRUG

EN GEVINST FOR ALLE

De mest effektive miljøtiltag er, når vi formår at reducere forbruget af materialer og energi. I den forbindelse er vores recycler til boremudder med bentonit et væsentligt tiltag. Normalt bruges bentonit blot en enkelt gang, mens vi ved brug af vores recycler er oppe på at genbruge materialet tre til fire gange. Det har en positiv effekt på miljøet på flere måder, da vi derved reducerer både fremstilling, transport og bortskaffelse af bentonit. På samme måde genanvender vi også opgravet jord, så vidt det er muligt. Dermed sparer vi både på anskaffelse og bortskaffelse af jord.

Energibesparelser har også vores fokus. Vi reducerer energiforbruget gennem hastighedsbegrænsning af alle vores køretøjer og ved at arbejde med flådestyring, hvorved vi bemander hver opgave med de maskiner og medarbejdere, der er tættest på arbejdsstedet. Ved at have et vedvarende fokus på optimering i alle led gør vi en indsats for miljøet.

LOKALE AFDELINGER OG MASKINPARKER, DER ER
STRATEGISK PLACERET GØR, AT VI HAR REDUCERET
VORES TRANSPORT BETYDELIGT.

VI kan

PROFESSIONEL HÅNDTERING - HVER GANG

Gode kunder

GENNEM MANGE ÅR

Norlys

DIN SIKKERHED

DIN GARANTI FOR TRYG OG SIKKER HÅNDTERING

Vi er medlem
af følgende
brancheforeninger