KMA

Søren Knudsen A/S

KMA

Kvalitetsstyring hos Søren Knudsen A/S

Søren Knudsen A/S har et kvalitetsstyringssystem, der er tilpasset traditionelt kabel- og ledningsarbejde samt styret boring.

Vi følger relevante krav i DS/EN ISO 9001 og sikrer løbende forbedringer og optimering af kvalitetsstyringssystemet gennem styring og overvågning af de processer, som har indflydelse på kvaliteten af vores arbejde og sikkerheden for vores medarbejdere.

Vi er medlem af Dansk Byggeri og er tilknyttet Byggeriets Kvalitetskontrol indenfor kloak arbejde samt kontrolordningen NO DIG for styret boring og gennempresning. Vi opfylder de til enhver tid gældende lov- og myndighedskrav samt eventuelle kundespecificerede krav.

Vores arbejde med kvalitetsstyring er integreret i vores processer samt arbejdsmetoder og er kendetegnet ved, at vi tilstræber kvalitet og kundetilfredshed. Enkelthed, løbende forbedringer og erfaringsudveksling er nøgleord i Søren Knudsens arbejde med kvalitet.

Medarbejderne skal have de nødvendige kompetencer til at udføre pålagte opgaver i rette kvalitet uden risiko for dem selv, virksomheden eller det eksterne miljø. Dette sikres ved at medarbejderne gennemfører relevant oplæring og lovpligtig uddannelse.

Alle medarbejdere har via tablets eller smartphones adgang til internt sagsstyringssystem.

Miljø og bæredygtighed

Hos Søren Knudsen A/S ønsker vi at passe på miljøet og vores omgivelser – både nu og i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved som minimum at overholde relevant miljølovgivning og regler.

Vi bestræber os på at udføre vores opgaver, så de belaster miljøet mindst muligt.

Miljøhensyn er et fælles ansvar og hos Søren Knudsen A/S har vi alle i vores dagligdag fokus på at minimere vores energiforbrug samt undgå materialespild. Dette gælder både på vores kontorer og på vores arbejdssteder.

Ledelsen hos Søren Knudsen A/S vil løbende forbedre virksomheden miljømæssigt under hensyntagen til hvad de gældende økonomiske og teknologiske forhold tillader.

Nedenfor ses et kort uddrag af, hvordan vi efterlever vores miljøpolitik:

  • Vi benytter NO DIG metoder i opgaveløsningen, når det kan lade sig gøre. NO DIG metoderne er mere skånsomme for miljøet og omgivelserne.
  • Vi tilstræber, at alle sagsdokumenter kun tilgås elektronisk fremfor i papirformat.
  • Vi har vedvarende fokus på substitution af produkter, der indeholder kemikalier.
  • Vi har en nyere maskin- og bilpark, som løbende opdateres for at mindske udledningen af CO2 og andre miljøskadelige stoffer.
  • Vi benytter GPS-løsningen FleetComplete, som giver mulighed for, at vi kan bemande opgaverne med de medarbejdere, som befinder sig tættest på arbejdsstedet og dermed spare kørsel.
  • Vi sorterer vores affald, således det behandles miljømæssigt korrekt.
  • Vi genanvender arbejdstøj i det omfang, det er muligt.

Arbejdsmiljø

Hos Søren Knudsen A/S er vores arbejdsmiljøorganisation omdrejningspunktet for vores arbejde for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at sikkerhed altid skal være en naturlig del af hverdagen på vores arbejdspladser. De regler og retningslinjer vi har fastsat for at øge sikkerheden, har til formål at forhindre, at vores medarbejdere eller andre kommer ud for eventuelle ulykker, eller at der sker skader på det eksterne miljø og dermed vores fælles fremtid.

Det er ledelsens og arbejdsmiljøorganisationens ønske, at alle ansatte engagerer sig aktivt i arbejdet med arbejdsmiljø, da vi mener, at alle ansatte har et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Vores arbejde med arbejdsmiljø tager udgangspunkt i, at vi ønsker at forebygge og dermed mindske risikoen for ulykker og udfordringer med arbejdsmiljøet.

Vores indsats sker gennem en målrettet information, instruktion og risikovurdering samt gennem besøg på de enkelte arbejdssteder.

Hvert 3. år gennemføres en arbejdspladsvurdering. Resultatet af arbejdspladsvurderingerne bruges i arbejdsmiljøorganisationen til løbende at forbedre arbejdsmiljøet for alle ansatte.

Ved enhver ulykke eller nær ved hændelse iværksættes en intern undersøgelse af uheldet. Der etableres en undersøgelse uanset om uheldet medfører fravær. Undersøgelsens formål er at have en forebyggende effekt, så uheldet ikke gentager sig.

Vi lever altid op til gældende arbejdsmiljølov, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.