Styret boring

Søren Knudsen A/S

Styret boring

Søren Knudsen A/S udfører cirka 1000 styrede boringer årligt.

Ved underboring anvender vi styret boring i forbindelse med eksempelvis etablering af rørledninger langs veje og fortove. Der er stort set ikke det sted, hvor styret boring ikke er fordelagtigt at anvende i forbindelse med gennemføring af blandt andet PE-rør, kabler og stålrør og med vores mange års erfaring og effektive boremaskiner, er vi i stand til at udføre styret boring med en meget høj nøjagtighed.

Metoden er skånsom mod miljøet, antallet af opgravninger minimeres og man undgår grundvandssænkning samt eventuelt udskiftning af forurenet jord.

Kontakt os

Alle opgaver i forbindelse med kabel- og ledningsanlæg

Vi kan udføre alle opgaver i forbindelse med kabel-og ledningsanlæg.

Blandt opgaverne er bl.a.:

  • Planlægningforhandling med lodsejere
  • Levering
  • Samling og montering af kabler, ledninger, skabe m.v.
  • samt etablering ved de valgte anlægsmetoder.

Udførelse af styret boring

Ved hjælp af en styrbar boremaskine udføres en pilotboring fra start- til slutpunkt. Når pilotboringen er udført monteres en reamer på det styrbare borehoved efterfulgt af emnerøret. Herefter trækkes borestængerne tilbage og røret er installeret. Under hele processen tilføres boremudder til at transportere materialer ud af borehullet og dermed gøre plads til emnerøret.

De rette boremaskiner til styret boring

Udover at styret boring giver meget præcise resultater, er en anden stor fordel ved styret boring, at metoden kan benyttes overalt. Styret boring er en metode, som i de fleste tilfælde anvendes ved veje, havne og ved etablering af rør langs fortove og veje. Styret boring kan foretages, hvor det er mest hensigtsmæssigt f.eks. under bygninger, vandløb, veje og lignende.

Håndgravning udføres hvor maskingravning er risikabelt, eller der ikke er plads til gravemateriel.

Hos Søren Knudsen A/S har vi egen boreafdeling med et stort udvalg af maskiner til borearbejde. Vi råder blandt andet over helt specielle boremaskiner, som anvendes til styret boring, samt maskiner til rørsprængning og bursting.

Vores maskinpark tæller 6 forskellige boremaskiner fra 4 til 45 ton. Vi kan bore op til 700 meter i samme boring og håndtere op til Ø800mm rør i boringerne.

Ønsker du nærmere information, om hvordan vi kan hjælpe med styret boring, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 97 11 77 00.

Kontakt os

Kontakt os

Ønsker du nærmere information, er du altid velkommen til at kontakte os
97 11 77 00