Profil

Søren Knudsen A/S blev etableret i Brønderslev i 1960 af Søren Knudsen. Arbejdet bestod af servicearbejder for Jydsk Telefon, det nuværende TDC. De fleste opgaver foregik i Midt- og Vestjylland, og i 1964 flyttede firmaet til Herning. Fra 1960-1964 var opgaverne primært gravearbejde for telekommunikation, dels for Jydsk Telefon og dels for Post- og Telegrafvæsenet.

I midten af 60erne udvidede man virksomheden til også at udføre bygge- og anlægsopgaver, men da naturgas- og lyslederarbejderne i 80erne rigtig tog fart sammen med de øvrige kabel- og ledningsarbejder, besluttede man at nedlægge bygge- og anlægsafdelingen og koncentrere sig om kabel- og ledningsarbejdet. Det gør vi stadig.

Firmaets mål er bl.a. at være kendt for at udføre kvalitetsarbejde. Igennem de over 50 år firmaet har eksisteret er der altid blevet lagt vægt på, at maskinparken er fuldstændig opdateret, for at kunne følge udviklingen med stadigt flere og større udfordringer. Maskinparken gør det ikke alene. Det er endnu vigtigere at have en fast stab af dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere. Det har vi i Søren Knudsen A/S. Den gennemsnitlige anciennitet er over 10 år.

I dag tæller virksomheden omkring 115 medarbejdere. De primære samarbejdspartnere er forsyningsvirksomheder inden for kommunikation, el, vand, fjernvarme, gas, kloak og miljø.

I 2013 startede firmaet op med ledningsarbejde i Region syd med foreløbig ca. 25 medarbejdere. 2013 var også året, hvor firmaet blev styrket ved at optage 3 yngre medarbejdere i ejerkredsen.

Klik her for at hente vores brochure