RØRSPRÆNGNING

Hos Søren Knudsen A/S i Herning har vi mange års erfaring med rørsprængning i forbindelse med kabel- og ledningsarbejde. Vores mange års erfaring med rørsprængning sikrer dig effektive løsninger af højeste kvalitet.

Når vi udfører rørsprængning foregår det ved, at vi erstatter et eksisterende rør med et PE-rør af enten den samme eller en større diameter. Rørsprængning kan anvendes på de fleste typer rør, såsom PE, beton, støbejern og lignende.

Rørsprængning er en proces, der foregår ved, at der føres en stang igennem det eksisterende rør. Herefter monteres et skærehoved på stangen, hvor det nye rør kobles på og derefter trækkes på plads.

Fordele ved rørsprængning

Der findes mange fordele ved den metode, som vi anvender i forbindelse med rørsprængning. Rørsprængning giver blandt andet mulighed for forøgelse af rørdimensionen, eventuelle forskydninger i ledningen kan rettes ud, en meget kort anlægstid samt mulighed for omlægning af ledninger til PE-rør.

Anvendelsesområder til rørsprængning

Vi foretager rørsprængning i mange forskellige situationer. De forskellige anvendelsesområder er eksempelvis ved vand-, kloak-, gasledninger og lignende.

Rørsprængning foregår hydraulisk og er tilmed helt vibrationsfri. Inden rørsprængning påbegyndes er det vigtigt, at eventuelle stik og ventiler frigraves eller fjernes helt.

Kontakt os endelig på tlf. 97 11 77 00, hvis du har spørgsmål til vores udførelse af rørsprængning eller behov for mere viden om andre ydelser.